Pol Holding’in temeli olan değerlerimiz, birlikteliğimizi güçlendiren ve karlı büyüme stratejimizi gerçekleştiren, sıkı sıkıya bağlı kaldığımız değerlerdir. Sahip olduğumuz değerler bize güç verir ve bizleri başarılı kılarlar.

Dürüstlük ve Etik Davranış
Dürüstlük ve etik davranış değerlerimizin temelidir. Yüksek marka değeri ve sadık müşteri yaratmak için çalışıyoruz.

Kalite
Yaptığımız her işte kaliteyi ön plana almak. Ekibimizdeki her bireyinin özverili çabasıyla mümkün olan en kaliteli sonucu ortaya çıkarmak ve paydaşlarımıza sunmak.

Verimlilik
Süreçleri kişilerden bağımsız, israftan arındırılmış, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek.

İletişim ve Empati
Örgütsel ve yönetsel faaliyetlerde doğru, güvenilir ve gerçekçi kararlar için gönüllülük ve karşılıklı anlayış yaklaşımına dayalı bilgi ve deneyim aktarımını gerçekleştirmek.

Güven ve Saygı
Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı şirketimizde meydana gelen önemli gelişmeler hakkında zamanında ve açık bir şekilde bilgilendiriyoruz. Güvenli bir ilişki için bu en temel unsurdur. Güven ve saygı üzerinde yükselen herkes için ait olma duygu ve kültürünü inşa etmek için hep birlikte çalışıyoruz.

Adalet
Birbirimizle ve iş ortaklarımızla iletişimimizde karşılıklı adaleti, kurumsal başarının bir şartı olarak görüyoruz.

Katılım
Kararlara katılım, sorun çözme, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti sağlanmasında tüm çalışanların gönüllü desteklerini sağlamak.

All rights reserved. PolHolding 2022