ENERJİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARIMIZ
FOX POL ENERGY LTD.

Fox Pol Energy Ltd.
Fox Pol Energy Ltd. 150 MW fuel oil akaryakıt tesisi için, 2009 Temmuz’da Polteks ve bölgesel Kürt Hükümeti, Elektrik Bakanlığı tarafından imzalan devlet garantili Enerji Satış Anlaşması (PPA), 15 yıllık dönem için alım garantisi sağlamaktadır. Santral 150.000 m2 üzerine kurulmuş ve toplam maliyeti $ 100 milyon’dır. 150 MW kapasiteli fuel oil elektrik santrali yıllık yaklaşık 1.150.000 MWh net elektrik enerjisi üretmekte ve yaklaşık $ 32 milyon gelir elde edilmektedir.

Yıllık ortalama EBITDA’sı $ 23.5 milyon seviyesindedir. Mevcuttaki 150 MW’lık santrali 500 MW’a yükseltmek için elektrik bakanlığından ön onay alınmıştır.


UNIT & POLTEKS LTD.

UNIT & POLTEKS LTD.
UNIT & POLTEKS LTD. Zengin kaynaklarıyla Irak, gelecekteki enerji arzının önemli bir kaynağı olarak görülmektedir. Kuzey Irak’a Zakho bölgesinde yapılan enerji santrali projesi UNIT, Polteks Energy ve The IFC ortaklığında gerçekleştirilecektir. Proje iki fazdan oluşmakta ve ilk faz 840 MW olmak üzere toplam 1.260 MW kapasitelidir. Yaklaşık $800 milyona mal olacak santralin birinci faz yatırımının 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 2013 Aralık ayında Kuzey Irak Bölgesel Hükümeti ile imzalanan anlaşmaya göre 15 yıl süresince Kuzey Irak Bölgesel Hükümetiyle enerji alım garanti sözleşmesi bulunmaktadır. Proje kapsamında enerji nakil hattı ve trafo merkezi de yapılacak olup santralin türbinleri ANSALDO tarafından sağlanacaktır. Projenin finansmanı SACE, ANSALDO, IFC ve konsorsiyum bankaları tarafından sağlanacaktır.
All rights reserved. PolHolding 2016