Pol Holding, başta enerji olmak üzere, araç muayene, sanayi, inşaat, gayrimenkul, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren güçlü iştirakleri ile Türkiye ve Ortadoğu’da yatırım yapan dinamik bir kuruluştur.

Pol Holding, deneyimli ve öngörülü yönetim kadrosunun yaptığı isabetli iş planlarını başarıyla hayata geçiren, istikrarlı olarak büyüyen bir kurum olmuştur. İleri görüşlü ve proaktif yaklaşımlarıyla yatırımları doğru alanda, doğru zamanda ve doğru coğrafyada gerçekleştirmiş; Türkiye ve kuzey Irak pazarına özel olarak odaklanmış; stratejik işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak suretiyle yeni yatırımlar için konumlanmıştır.

Holding’in kuzey Irak’ta enerji ve sanayi sektörlerinde; Türkiye’de ise araç muayene istasyonları, inşaat, gayrimenkul, tarım ve hayvancılık alanında faaliyettini sürdüren iştirak ve yatırımları mevcuttur. Grup, Türkiye ve Irak’taki yatırımlarıyla toplam 500 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Pol Holding, enerji ve sanayi sektöründeki mevcut yatımlarına ek olarak yine enerji alanında yatırımlarına devam etmekte; enerji, sanayi ve hizmet sektöründe yeni yatırım fırsatlarını takip etmektedir.

Grup, 1980’lerin ikinci yarısında faalitlerine Türkiye’de petrol ve gaz ticaretiyle başlamış, daha sonra tekstil ve uluslarası ticaret faaliyetleriyle büyümüştür.

Grubun hali hazırda inşaat, gayrimenkul, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüğü Polteks İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (Polteks) 1996’da kurulmuştur.

Grup, 2003 yılından başlayarak stratejik büyüme alanı olarak kuzey Irak bölgesini seçmiş; Erbil ve Dohuk’ta akaryakıt terminali ve depolama tesisi inşaatları, hükümet binaları gibi çeşitli inşaat işleri ile kuzey Irak bölgesinde faaliyetlerine başlamıştır.

2009 yılında Bölgesel Kürt Hükümeti nezdinde Elektrik Bakanlığı ile 150 MW kurulu güce sahip Dohuk,-Baadra santrali yatırımı için Yap-İşlet modelli, 15 yıl süreli ve üretilen elektriğin %100’ü için Enerji Satış Anlaşması (PPA) imzalanmış ve aynı yıl yatırma başlanmıştır. Santral 2011 yılında faaliyete geçmiş ve yılda yaklaşık 1,150,000 MWh enerji üretmektedir.

Daha sonra, yine kuzey Irak’ta sanayi yatırımlarını gerçekleştirilmiştir.

Grup, Türkiye’deki yatırımlarını Pol Holding A.Ş. (Türkiye) ve uluslararası yatırımlarını ise Pol Investment B.V. (Hollanda) çatısı altında yeniden yapılanma sürecine başlamıştır.

Pol Holding’in ulaştığı başarının arkasında kaliteyi, müşteri odaklılığı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir.

Destek verdiği tüm alanlarda, sorumluluklarının bilincinde olan Pol Holding, insana saygılı, topluma öncü ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmekte, yatırım yaptığı coğrafyalarda ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktadır. Holding’in kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, yürüttüğü projelerle, toplumun refah düzeyini geliştirmek ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
All rights reserved. PolHolding 2022