İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


Pol Holding, kuruluşundan bu yana gelişen ve değişen rekabetin, yatırım yapılmış insan ile elde edildiğinin farkındadır. Tüm çalışmalarında en üst kaliteyi ve yüksek performansın önemini ve geliştirmeyi ilke edinmiştir. Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanmasının önemini biliyoruz. Holdingimiz bünyesinde iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, kariyer yapmaktan, statü değişikliğine, çalışan aktivasyonlarından ücret ve diğer haklar ve eğitim seçimlerine kadar tüm alanlarda bu ilkelerle hareket ediyoruz.

Çalışanlarımızın manevi ve maddi haklarına saygılı, bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, kaliteli, huzurlu, mutlu ve çalışma ortamı olmamız en önemli amaçlarımızdandır.

Güvenli, istikrarlı, sağlam, en iyi teknolojiyi kullanan, sürekli gelişen bir yapı içerisinde Pol Holding olarak amacımız, çalışanlarımızın gerek kişisel, gerekse mesleki anlamda kendilerini geliştirecekleri kaynaklar sunmak ve mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

İnsan Kaynakları politikamız da çalışanlarımızın bilgi, beceri, uyum, motivasyon ve tatmin düzeylerinin yükseltilmesini ilke edinmiş, bunların gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlamış ve sürekli kendini yenilemeyi amaç edinmiştir. Güler yüzlü, yeniliklere açık, bilgiyi paylaşan, hızlı çözümler üreten, güvenilir, müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmiş çalışanlardan oluşan Pol Holding ailesine katılabilmek ise bir ayrıcalıktır.

Pol Holding'i bu noktaya getiren şirket kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, başta üst yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımızın kendilerini sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmalarıdır. Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak temel politikamızdır.

All rights reserved. PolHolding 2022